011 2756 753
office@mineltermomontaza.rs
Uralska br. 9, Paliula
  • English

Reference

JKP Gradska toplana Kruševac

Remont levog i desnog bočnog ekrana, plafonskog ekrana i cevi zadnjeg ekrana ložišta kotla TPK VKR-30

VTI Beograd

Sanacija dimnih cevi na kotlu TPK BKG100

GSP Beograd

Sanacija kotla Dansk Stocker DSV1860kw

VTI Beograd

Zamena dotrajale deonice toplovodne linije

JKP Gradska toplana Niš

Rekonstrukcija kotla TPK VTG35

Vojna akademija Beograd

Zamena dimnih cevi na kotlu ĐURO ĐAKOVIĆ Steambloc Optimal S1200

Vojna akademija Beograd

Zamena dimnih cevi na kotlu ĐURO ĐAKOVIĆ Steambloc Optimal S2400

JKP Gradska toplana Kruševac

Sanacija dela zadnjeg ekrana EKO-a na kotlu TPK VKR-30

VTI Beograd

Sanacija dimnih cevi druge promaje na kotlu TPK BKG-80

VTI Beograd

Sanacija dimnih cevi druge promaje na kotlu TPK BKG-100

JKP Grejanje Pančevo

Sanacija kotla, zamena zadnje ekranske komore kotla MINEL TE-111

Vojna Akademija Beograd

Sanacija kotla ĐURO ĐAKOVIĆ Steambloc Optimal S1200

JKP Gradska toplana Kruševac

Zamena cevi zadnjeg ekrana EKO-a na kotlu TPK VKR-30

MB Namenska Lučani

Remont kotla SGP „PAUKERWERK" 30MW

Duvan Ljubovija A.D

Sanacija dimnih cevi na kotlu TPK KLM80

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika „Srbijavoz“ Beograd

Zamena dimnih cevi na kotlu EMO Celje SV2000

VTI Beograd

Zamena dotrajale deonice magistralnog vrelovoda

JKP Gradska Toplana Kruševac

Remont kotla VIESSMANN VITOMAX 200 – zamena svih cevnih ploča i dimnih cevi druge i treće promaje

Narodna Skupština Republike Srbije

Izrada, isporuka i ugradnja prohromskog bojlera od 1m³

Narodna Skupština Republike Srbije

Održavanje termotehničkih instalacija, diktir sistema i cirkulacionih pumpi

Kasarna „Radovan Medić“

Sanacija kotla TOPLING TK2000

VTI Beograd

Zamena dotrajale deonice podzemnog toplovoda

Energetika Kragujevac

Zamena dimnih cevi na kotlu VIESSMANN VITOMAX 200

Energetika Kragujevac

Rekonstrukcija cevnog sistema strmocevnog kotla kapaciteta 80MW

JKP Čačak

Zamena dimnih cevi kotla KIRKA SURI P16000 10MW

MB Namenska Lučani

Rekonstrukcija cevnog sistema strmocevnog  kotla MINEL TE-528 64MW

JKP Gradska toplana Kruševac

Remont zadnjeg zida ložišta kotla i zamena kolektora zadnjeg zida ložišta kotla TPK VKR-30

Vojna Akademija Beograd

Izrada i zamena nove zadnje ekranske komore kotla  ĐURO ĐAKOVIĆ Steambloc Optimal S1200

JKP Beogradske elektrane

Zamena ekranske komore kotla MINEL TE-108 8MW – Toplana Borča

JKP Beogradske elektrane

Remont kotla MINEL TE-111 – Toplana Medaković

JKP Beogradske elektrane

Rekonstrukcija podstanica

Vazduhoplovni zavod „Moma Stanojlović“ Batajnica

Zamena dotrajale deonice magistralnog toplovoda

Vojnomedicinska akademija Beograd

Izrada i ugradnja izmenjivača toplote sa spiralnim cevima

Vojnomedicinska akademija Beograd

Izrada rezervoara kondenzata od 5m³

Institut za neonatologiju Beograd

Zamena cirkulacionih pumpi i održavanje termotehničkih instalacija

O nama

Od svog osnivanja, Minel servis Termomontaža d.o.o. promoviše najviši nivo stručnosti, znanja i prakse kako bi se dostigli visoki standardi u obezbeđivanju kvaliteta proizvoda i usluga. Praćenjem zahteva i potreba korisnika, i konstantnim usavršavanjem nastojimo da opravdamo poverenje naših partnera, što je ujedno, najveća potvrda našeg rada.

Kontakt

Minel Servis Termomontaža d.o.o.
Uralska 9
Poštanski fah 80, 11060 Beograd
office@mineltermomontaza.rs
Copyright ©
2024
Minel Servis Termomontaža |
Izrada sajta Alpha Media