011 2756 753
office@mineltermomontaza.rs
Uralska br. 9, Paliula
  • English

Proizvodi i usluge

Preduzeće Minel servis Termomontaža d.o.o. Beograd pruža mnogobrojne usluge iz oblasti termotehnike ,termoenergetike, procesne industrije, projektovanja, zavarivanja, savijanja čeličnih i bakarnih cevi i kutija.
Neke od usluga koje pružamo su:
Remonti kotlova snage od 1MW do 100MW
Izrada kotlova snage od 1MW do 10MW
Izrada horizontalnih i vertikalnih bojlera i rezervoara od 1m³ do 15m³
Izrada i remont sabirnika i razdelnika vode i pare
Izrada i remont bakarnih i čeličnih izmenjivača toplote
Izrada napojnih rezervoara i rezervoara kondenzata
Izrada toplovodnih i vrelovodnih podzemnih i nadzemnih predizolovanih linija
Izrada i spajanje cevovoda većih prečnika Ø ≥ 500mm
Rekonstrukcija celokupnih termotehničkih i termoenergetskih objekata
Servisiranje i održavanje termonergetskih objekata i kotlarnica
Projektovanje termoenergetskih objekata
Isporuka i montaža termoenergetske opreme
Servisiranje mašinske opreme (pumpi, armature, gorionika...)
Savijanje čeličnih i bakarnih cevi prečnika od Ø18 do Ø101,6
Izrada cevnih membranskih panela vrelovodnih i parnih kotlova na protočnoj mašini za zavarivanje
Savijanje cevnih membranskih panela (dvoceva, troceva i četvoroceva)

O nama

Od svog osnivanja, Minel servis Termomontaža d.o.o. promoviše najviši nivo stručnosti, znanja i prakse kako bi se dostigli visoki standardi u obezbeđivanju kvaliteta proizvoda i usluga. Praćenjem zahteva i potreba korisnika, i konstantnim usavršavanjem nastojimo da opravdamo poverenje naših partnera, što je ujedno, najveća potvrda našeg rada.

Kontakt

Minel Servis Termomontaža d.o.o.
Uralska 9
Poštanski fah 80, 11060 Beograd
office@mineltermomontaza.rs
Copyright ©
2024
Minel Servis Termomontaža |
Izrada sajta Alpha Media